Σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Δεσκάτης “Έξοδα δημοσίευσης”-ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ2020ΣΕ27510012/ΟΠΣ5030977