Σύστημα διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Δεσκάτης “Προμήθεια απορρμματοφόρου βιοδιασποδομήσιμων τύπου πρέσσας-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ2020ΣΕ27510012/ΟΠΣ5030977