Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την σύνταξη πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Δεσκάτης.