Σύσταση πάγιας προκαταβολής για προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων