Σύσταση Επιτροπής ελέγχου των ελέγχου των αιτήσεων της ΣΟΧ 1/2020