Συντήρηση πηγών ύδρευσης -Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην ΤΚ Παρασκευής-ΣΑΤΑ 2020