Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-Συντήρηση και επισκευή ελαστκών ΚΗΙ 1040, ΚΗΙ 1026, ΚΗΥ 3739