Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-Συντήρηση και επισκευή ελαστικών ΚΗΙ1054, ΚΗΙ1083, ΚΗΙ1046, ΚΗΥ3741