Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ