Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-Συνήρησδη και επισκευή ελαστικών ΚΗΙ1050, ΚΗΙ1051