Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΗΙ 1026-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ