Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ