Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ