Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΟΜΒΗΤΗ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΤΑ ΚΗΙ 1050 & ΚΗΙ 1051 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ