Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΤΑ ΚΗΥ 3741 & ΚΗΙ 1038 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ