Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εκγαταστάσεων-Συντήρηση λέβητα Δημοτικού Καταστήματος Δεσκάτης