Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εκγαταστάσεων Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών