Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εκγαταστάσεων-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ