Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων – Υπηρεσίες πληροφορικής για την ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία των νεων εφαρμογών λογισμικού-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ