Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ