Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ. Κ. -ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΒΟ