Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ-ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ