Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΑΤΗΣ-ΣΤΙΣ 16-10-2021