Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΤΙΣ 16-10-2021