Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- μηχανών-φωτοτυπικό olivetti d-copia 3000MF