Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- μηχανών (φωτοτυπικό κ.λ.π.)-SERVICE ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΠΑΓΙΑ