Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- μηχανών (φωτοτυπικό κ.λ.π.)-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΑΡΠΕΡΟΥ