Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- μηχανών (φωτοτυπικό κ.λ.π.)-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-OLIVETTI