Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- μηχανών (φωτοτυπικό κ.λ.π.)-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΑΡΠΕΡΟΥ