Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΜΕ 52747-ΣΑΕ 055