Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΤΑ ΜΕ 95530, ΜΕ 52747, ΜΕ 34923, ΜΕ 115163 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ