Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΙΘΕΤΗΣΗΣ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΤΑ ΜΕ 115174, ΜΕ 115175 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ