Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου(Υπηρεσίες απολύμανσης (COVID-19)-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΑΡΠΕΡΟΥ