Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και επιφανειακών αντλιών ύδρευσης-ΣΑΤΑ ΠΟΕ