Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης-2021-ΣΑΤΑ ΠΟΕ