Συντήρηση και επισκευή υδρογεωτρήσεων(Αντλικά συγκροτήματα ) Δήμου Δεσκάτης-ΣΑΤΑ ΠΟΕ