Συντήρηση και επισκευή (Εργασίες επισκεύης μετεωρολογικών σταθμών-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ