Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης) Δήμου Δεσκάτης-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 19SYMV004800631-ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΣΑΤΑ ΠΟΕ