Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης) Δήμου Δεσκάτης-ΣΑΤΑ ΠΟΕ-1ος Λογαριασμός-Αρ. τιμολογίου 422/10-12-2019