Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στις ΤΚ Καρπερού-Δήμητρας-Τρικοκκιάς ΔΕ Χασίων Δήμου Δεσκάτης-ΣΑΕ 055