Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντλιοστάσια Δ.Ε. Χασίων-ΣΑΤΑ ΠΟΕ