Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ του προϋπολογισμού.