Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τα δεδομένα της 31-12-2017 (ΕΡΓΩΝ )