Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ για το έργο « Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου »