Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αποδοχή ποσού 36.000,00 € από ΠΕ Γρεβενών για την προγραμματική σύμβαση « Έργα αθλητικών υποδομών Δήμου Δεσκάτης»