Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αποδοχή ποσού 12.630,69 € από ΔΕΗ Ιλαρίωνα, για το έργο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας.