Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αποδοχή ποσών: α] 111.500,00 € Τέλη Διαφήμισης και β] 111.500,00 € Φόρος Ζύθου, για ενίσχυση ΚΑ του προϋπολογισμού