Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, αποδοχή ποσού 463.000,00€ για το έργο “Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων”