Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την Αποδοχή ποσού 2.500,00€ της Βιομηχανίας Τυροκομικών Προϊόντων LA FARM.