Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015-Χρησιμοποίηση ποσοστού εώς 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (Ν.3801/09)- Τροποποίηση για ενίσχυση Κ.Α.